Procedura Fast-Rope

Powrót

Oświadczenie

Oświadczam, że wszelkie treści tutaj prezentowany zostały zaczerpnięte z tzw. dupy, a ich jedynym celem jest usprawnienie wykonywania fast-rope oraz zbudowanie odpowiedniego klimatu w grze ARMA3.

Załadowanie do helikoptera

 • Zazwyczaj oczekując na śmigłowiec element utrzymuje obronę okrężną.
 • W momencie zbliżania śmigłowca element przechodzi w zwartą kolumnę, w której dowódca jest pierwszy.
 • Po wylądowaniu helikoptera element w niskiej postawie przemieszcza się w jego stronę.
 • Dowódca dociera do helikoptera pierwszy, odwraca się i obserwuje swoich podopiecznych pilnując, aby nikt się nie zgubił.
 • Dowódca wsiada ostatni i informuje pilota o gotowości (np. “Alpha na pokładzie”).

Fast-rope

 • Na samym początku dowódca wyznacza linowego, który będzie kontrolował procedurę zrzutu lin i kolejność wyskakiwania graczy.
 • Piloci informują o zbliżeniu do DZ (np. “Minuta do celu”).
 • Dowódca wydaje rozkaz “Przygotować się do fast-rope”.
 • Linowy otwiera drzwi i wysuwa wysięgniki.
 • Piloci informują dowódcę o gotowości do zrzutu (np. “Gotowi do fast-rope”, “Możecie skakać” itp.).
 • Dowódca wydaje rozkaz linowemu “ZRZUCAĆ LINY”.
 • Linowy informuje dowódcę o przygotowaniu lin “LINY GOTOWE”.
 • Dowódca daje sygnał do rozpoczęcia desantu “SKACZEMY SKACZEMY SKACZEMY”.
 • Linowy wyczytuje pary do zjazdu (np. “Kowalski i Nowak”, 2s przerwy, “Bobek i Stefan” itd.)
 • Linowy wyskakuje ostatni i informuje dowódcę o zakończeniu procedury.
 • Dowódca informuje pilotów o zakończeniu procedury.