Regulamin

W celu zapewnienia nam jak najwyższej jakości zabawy kierujemy się poniższym regulaminem.

Lp.Regulamin GCT
1.Każda osoba wyrażająca chęć gry z nami, powinna złożyć stosowną aplikację w dziale "Dołącz".
2.Osoba chętna do wspólnej gry musi mieć ukończone przynajmniej 20 lat, oraz czas na regularne uczestnictwo w życiu GC-Team.
3.Każdy Gracz zobowiązany jest min. raz w tygodniu odwiedzić forum i określić swoją obecność lub nieobecność w najbliższej rozgrywce. W przypadku dłuższej nieobecności należy poinformować o tym Sztab poprzez stosowny formularz.
 • Z dłuższej nieobecności nie mogą korzystać Rekruci
 • Gracze GCT i Członkowie GCT mogą skorzystać z nieobecności trwającej maksymalnie dwa miesiące
4.Gracz który do piątku w danym tygodniu nie określi ani swojej obecności ani nieobecności i po prostu zignoruje zapisy, otrzyma status "Olewka". Solidnie usprawiedliwiona "Olewka" zostanie wykreślona i nie zostaje zliczana. Otrzymanie tego statusu kilka razy spowoduje bliżej nieokreślone niemiłe konsekwencje - do wykreślenia z listy graczy włącznie.
5.Otrzymanie statusu "Gracza GCT" lub "Członka GCT" zobowiązuje do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy - udzielania się na forum i, w miarę możliwości, odwiedzania TS.
6.Wyróżniamy kilka grup użytkowników forum, które jednocześnie określają status danej osoby w GCT:
6.1. Użytkownicy
 • mogą korzystać z forum i TS
 • nie mogą brać udziału w niedzielnych rozgrywkach
 • nie mogą udostępniać hasła do TS osobom trzecim
 • 6.2. Rekruci
 • osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w GCT oraz przeszły wstępną kwalifikację
 • status Rekruta nadawany jest na trzy miesiące
 • mogą brać udział w rozgrywkach po przejściu cyklu treningów podstawowych
 • mogą korzystać z forum i TS
 • nie mogą udostępniać hasła do TS osobom trzecim
 • w okresie próbnym nieobecności nie mogą przekroczyć 30%
 • nie mogą korzystać z dłuższych nieobecności
 • 6.3. Kolor ciemny zielony - Gracz GCT
 • status "Gracza GCT" jest nadawany po pozytywnym przejściu okresu rekrutacji
 • nie mogą zapraszać osób trzecich na forum i do wspólnej gry
 • nie mogą udostępniać hasła do TS osobom trzecim
 • nie dysponują prawem głosu w decyzjach dot. grupy
 • 6.4. Kolor niebieski - Członek GCT
  Obostrzenia z punktu 6.3 nie dotyczą użytkowników z tej grupy. Członkowie GCT mają prawo głosu w decyzjach dotyczących życia grupy (np. kierunków rozwoju, rozwiązywania spornych kwestii, zmian regulaminu itp.).
  6.5. MiA
  Tu trafiają wszyscy Członkowie GCT lub Gracze GCT, którzy z przyczyn losowych (lub jakichkolwiek innych) okresowo nie są w stanie/nie chcą z nami grywać. Okres po którym muszą zadeklarować swój powrót wynosi roboczo pół roku. Powrót do grupy GCT jest bezproblemowy i wymaga jedynie deklaracji oraz uczestnictwa w coopach. Jeśli jednak po pół roku ktoś nadal nie może/nie chce zadeklarować powrotu do aktywnego grania, trafia do grupy "Emeryt".
  6.6. Emeryt
  W tej grupie znajdą się wszyscy byli Członkowie GCT, którzy postanowili na stałe zrezygnować z rozgrywek w GCT.
  6.7. Skreśleni
  Tutaj trafia każdy Gracz GCT, który zrezygnował z gry lub został usunięty decyzją grupy.
  6.8. Sztab GCT
 • gracze organizujący życie grupy
 • posiadają wyłączność na reprezentowanie GCT na zewnątrz
 • przekazują i wykonują wolę GCT wewnątrz grupy
 • mogą karać naruszenia regulaminu (słowem lub czynem)
 • 7.Wszelkie problemy, sugestie i uwagi należy zgłaszać do Sztabu.

  Powyższy regulamin może ulec zmianie.

  Regulamin forum

  Lp.Regulamin forum
  1.Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią (Lekka erotyka tylko po uprzednim prawidłowym otagowaniu [Spoiler]), wulgarnych, propagujących przemoc, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp.
  2.Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
  3.Na forum obowiązuje poprawna polszczyzna - unikaj błędów ortograficznych, pisania bez polskich znaków, pisania całego tekstu wielkimi literami, kilkuliterowych postów pozbawionych treści czy nadużywania emotikon.
  4.Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie wyśmiewaj i nie obrażaj innych użytkowników. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Teksty obraźliwe dla innych Użytkowników Forum mogą być usuwane lub przenoszone do działu „Flamewars”. Traktuj innych uczestników tak, jak sam chciałbyś być traktowany.
  5.Moderatorzy Forum mają prawo do modyfikowania lub usuwania treści niezgodnych z regulaminem Forum.
  6.Umieszczając post na forum zrzekasz się praw autorskich co do jego treści - post jest własnością Forum, a nie piszącego.
  7.W przypadkach nieokreślonych Regulaminem rację ma Administrator Forum.

  FAQ

  Poniższa lista zawiera najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

  Q:

  Na czym polega okres rekrutacyjny?

  A:

  Okres rekrutacyjny trwa trzy miesiące i przez ten czas oceniamy potencjalnego kandydata pod kątem obecności na rozgrywkach, aktywności na forum, poziomu intelektualnego oraz stopnia towarzyskości i chęci wejścia w ekipę. Wystarczy być solidnym i chcieć się integrować, a nie będzie problemu z pozytywnym rozpatrzeniem kandydatury.

  Q:

  Jak zostać Członkiem GCT?

  A:

  Członkowie GCT są wybierani na podstawie wewnętrznego głosowania. Najważniejszym czynnikiem jest poziom zintegrowania - jeżeli ktoś daje się poznać, nawiązuje znajomości i ma kolegów, to na pewno jest na dobrej drodze do "zniebieszczenia". Oprócz tego bardzo ważna jest wysoka aktywność na forum oraz dobra frekwencja na rozgrywkach. Jednoczesnie niespełnienie któregokolwiek z warunków przekreśla szanse na awans - co z tego, jeżeli jesteś na każdej rozgrywce i masz dwóch kolegów, jeżeli miernie udzielasz się na forum i większość osób Cię nie zna? Reasumując: integruj się, bądź aktywny na forum i trzymaj dobrą frekwencję.

  Q:

  Ile mogę mieć nieobecności?

  A:

  Poziom nieobecności nie powinien przekraczać 30%.

  Q:

  Jak zakwalifikować się na treningi specjalistyczne?

  A:

  Odpowiedź znajdziesz w Ścieżce Rozwoju.

  Q:

  Jak sprawdzić moje statystyki?

  A:

  W Systemie Statystyk :)