Poziomy inicjatywy

Na każdym szczeblu plutonu istnieją dozwolone poziomy inicjatywy, jaką może wykazać dany element - musisz wyczuć jakie one są i mieścić się w nich podczas podejmowania swoich decyzji, inaczej możesz sparaliżować działanie swojego elementu czy nawet całego plutonu! Twoja inicjatywa na poziomie osobistym obejmuje:

  • niewielkie zmiany pozycji mieszczące się w zasięgu słuchu i/lub wzroku kolegi z buddy team
  • informowanie o uchybieniach w procedurach (np. możesz komuś zwrócić uwagę, że odstaje w formacji lub że drużyna ma niekryty sektor)
  • otwieranie ognia w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia własnego lub kolegów
Twoja inicjatywa na poziomie buddy teamu obejmuje:
  • przemieszczenie do lepszej pozycji w zasięgu słuchu i/lub wzroku innego buddy teamu
  • sprawdzanie stanu zdrowia kolegi
  • sprawdzanie stanu amunicji kolegi
Twoja inicjatywa na poziomie sekcji obejmuje:
  • proponowanie wykorzystania wyposażenia (np. możesz zaproponować dowódcy, że rzucisz granatem w umocniony punkt)
  • informowanie o rannych kolegach
  • przejmowanie dowodzenia w przypadku wyłączenia dowódcy z walki
Pamiętaj, że w trakcie rozgrywki może zdarzyć się wiele sytuacji, do których nie będziesz do końca przygotowany - właśnie w tym momencie Twoja inicjatywa może zacząć lśnić i wprawiać w osłupienie. Jeżeli Twoj dowódca oberwie i nikt się nie kwapi do naprawienia sytuacji - pokaż, że masz jaja! Przejmij inicjatywę, zmobilizuj kolegów, podnieś radio rannego dowódcy i poinformuj pozostałe elementy o sytuacji - bezczynność jest Twoim wrogiem!

< Poprzednia strona
Spis treści
Następna strona >