Podręcznik Taktyki Zielonej

Niniejszy podręcznik powstał w celu ułatwienia nowym graczom GCT opanowania niezbędnej wiedzy z zakresu taktyki zielonej - wszystkie zagadnienia opisane w tym podręczniku są pogłębiane w trakcie cyklu treningów wprowadzających do GCT.

Taktyka zielona to pojęcie funkcjonujące tylko w języku potocznym - nie spotkamy się z nią w doktrynach wojskowych. Nazwy tej używamy do określenia działań poza terenem zurbanizowanym, czyli np. w terenie leśnym, skalistym, ale też pustynnym. Ogół zasad operowania w takim terenie to właśnie taktyka zielona i według nich będziemy wykonywać patrole, rozpoznania, rajdy itp.

Niniejszy materiał nie jest materiałem kompletnym, wyczerpującym i dokładnym - w wielu miejscach dokonuje uproszczeń, przeinaczeń i innych grzechów, od których hardcore'owym fanom ASG napływają łzy do oczu. Materiał ten w żadnym stopniu nie ma zamiaru imitować "prawdziwej encyklopedii taktyki zielonej", jest jedynie wizją autora dot. stosowania procedur taktyki zielonej w grze ARMA3. Skromny autor wdzięczny będzie za wytknięcie zbyt rażących odchyleń od rzeczywistości na adres wynarator małpa gmail kropka com.

Spis treści

Następna strona >